Povratak na listu
Dimenzije: individualno ili EUROmodul standard
Materijali: cinčani čelik obojen u RAL boju prema izboru naručitelja
Ostalo: individualno prema projektu

FLAT PACK kontejneri

FLAT PACK kontejneri namijenjeni su za uporabu u udaljenim mjestima, a smanjuju troškove i dimenzije u transportu. U usporedbi sa standardnim kontejnerima FLAT PACK kontejneri nude pogodnosti za transport do 8 jedinica standardnih dimenzija 6 x 2,4 m na jednom šleperu. Potrebno vrijeme za montažu na lokaciji (dvije osobe) je 45 minuta.

EUROmodul svakom naručitelju osigurava instrukcije i upute za sastavljanje kontejnera na lokaciji.

  • FLAT PACK uredski / skladišni kontejneri ili FLAT PACK modularni objekti koji se koriste za privremene stambene objekte na gradilištima pogodni su za montažu na velikim udaljenostima zbog smanjenih troškova prijevoza.

Individualni moduli / kompleksni modularni objekti

FLAT PACK kontejneri dolaze na tržišta i lokacije u paketu, gdje se montiraju kao individualni objekti ili su dio sistema modularne gradnje objekata. Ovisno o veličini modula modularnog objekta, na kamion (šleper) se mogu ukrcati 4 (ili 8) kontejnera u FLAT PACK izvedbi.

Montaža / podizanje dizalicama

Osim podizanja kontejnera dizalicom, moguće je isto napraviti i viličarem s adekvatnom napravom koju isporučuje EUROmodul, ako objekti nemaju utor za viličara. Kontejner s tehničkom specifikacijom EUROSTANDARD u FLAT PACK izvedbi visine je 650 mm. Ako naručitelj izabere deblju termoizolaciju u izvedbi s panelom od 100 mm, tada svaki paket ima visinu 700 mm.