Povratak na listu

STANDARD kontejneri koriste se za izgradnju:

  • kontejnera za gradilišta
  • skladišnih kontejnera
  • poslovnih prostora
  • sanitarnih prostora

Konstrukcija se sastoji od hladnooblikovanih pocinčanih limova debljine
2 i 3 mm, koji su međusobno spojeni vijcima.

Pod i zid su obloženi poliuretanskim panelom 60 mm (U=0,35W/m2K), a na
krovu je trapezni poliuretanski panel 50/40 mm (U=0,42W/m2K).

Obloga poda je od OSB-a i završno s PVC podlogom.

Mogućnost slaganja kontejnera u vertikalnom smjeru moguća je samo prizemno.