Urbana oprema za parkove, gradove, trgove

EUROmodul je vodeći proizvođač urbane opreme u jugoistočnoj Europi. Posebna pažnja pri izradi svakog detalja urbane opreme: modernih, zaobljenih linija, inox konstrukcija koje se jednako uklapaju u stare jezgre kao i u moderne dijelove gradova i naselja.

Proizvodi EUROmodul urbane opreme se dijele na;

 • autobusne nadstrešnice
 • klupe za trgove, parkove, škole
 • žardinjere
 • stalci za bicikle
 • ograde i stupići
 • stupovi za zastave
 • posude za smeće
 • eko sabirnici otpada
 • rasvijetni stupovi
 • javni satovi
 • info stupovi
 • kučišta za bankomate / ATM kiosci
 • automati
 • dječja igrališta