Proizvodnja ograda i stupića - barijera tvornice EUROmodul dio su urbane opreme, dizajnirani su da se uklope u različitu arhitekturu urbanih središta, trgova, parkova, shopping centara. Jednostavan su i funkcionalan izbor za potrebe barijera, sprječavanja prolaska automobila ili drugih namjena.

Materijali i statika

Stupiće i ograde proizvodimo prema potrebnoj namjeni po specifikaciji projekta. Nudimo različite vrste materijala i statičke proračune:

  • nehrđajući čelik - inox
  • cinčani čelik - prašno bojan (plastificiran) u RAL boju po izboru
  • COR-TEN
  • kaljeno i laminirano sigurnosno staklo

Proizvodnja stupića i ograda

Proizvodimo različite tipove stupića i ograda za parkove, trgove, za privatne vrtove, za škole, gradske i ulične prostore, u različitim dimenzijama. U mogućnosti smo ih raditi i po želji naručitelja. 

  • STUPIĆI - BARIJERE ZA PROLAZ VOZILA
  • OGRADE ZA PROMETNICE I ZAŠTITU PJEŠAKA

Izrada stupića i ograda po mjeri - custom made

Nudimo vam mogućnost proizvodnje individualnih i personaliziranih tipova ograda i stupića. U suradnji s arhitektima i kreativnim odjelom EUROmodul design studia kreirat ćemo za vas vizualizacije, prototipove i osigurati kvalitetnu finalnu proizvodnju.

Montaža stupića i ograda

Stupići i ograde - barijere mogu se postavljati na različite podloge, temelje se na lokaciji na nekoliko osnovnih načina a moguće su i druge izvedbe koje definiramo prilikom projektiranja i proizvodnje:

  • samostojeće, s podnom pločicom za učvršćenje na betonsku podlogu (učvršćenje se vrši s tri ili četiri vijka) - STANDARDNO
  • samostojeće, s proširenom podnom pločom (bez učvršćenja u podlogu - uglavnom za interijere)
  • samostojeće, s produženim stopama (betoniranje u 'čašicu', mokri beton)