Država Hrvatska
Klijent PAN-PEK d.o.o.
Godina 2018.
Povratak na listu

Proizvedeno je više modularnih objekata smještenih na različitim lokacijama u Zagrebu, za klijenta PAN-PEK d.o.o. 
Objekti služe za prodaju pekarskih, odnosno prehrambenih proizvoda, a dizajnirani su i proizvedeni u skladu sa zahtjevima i potrebama klijenta.