Država Hrvatska
Klijent PAN-PEK d.o.o.
Godina 2018.
Povratak na listu

Proizveli smo više modularnih objekata smještenih na različitim lokacijama u Zagrebu za klijenta PAN-PEK d.o.o. 
Objekti služe za prodaju pekarskih odnosno prehrambenih proizvoda, a dizajnirani su i proizvedeni u skladu sa zahtjevima i potrebama klijenta.