Država -
Klijent razni
Godina -
Povratak na listu

Mobilni kontejnerski laboratoriji za razne namjene

Mobilni laboratoriji izrađeni su od prilagođene kontejnerske konstrukcije, s precizno izračunatom dinamikom i statikom mobilnog objekta. Kontejnerski tehnički laboratoriji koriste se za razne namjene, a s najvećim postotkom u svrhu ispitivanja naftnih i plinskih polja unutar nepristupačnih lokacija. EUROmodul je u suradnji s partnerima i proizvođačem kamiona Mercedes-Benz razvio spoj jedinstvenog proizvoda koji se pretežito koristi diljem Ruskog teritorija.

Oprema

Mobilni laboratoriji opremaju se za različite namjene, nadzor naftnih i plinskih bušotina te postrojenja za preradu nafte i plina. Autonomni objekti opremljeni su agregatom te spojeni na konvertor struje kamiona. Laboratoriji se standardno mogu spojiti i na gradsku strujnu mrežu po potrebi.

Laboratoriji su opremljeni raznovrsnom opremom koja zavisi o specifikaciji klijenta, a možemo udovoljiti svim vašim zahtjevima.

Objekti nude smještaj djelatnicima, bilo za dnevni odmor, bilo noćni, po potrebi s klupom na razvlačenje za ležaj. Općenito se sastoje od dva dijela, s jednim ili dva ulaza, u dnevnoj sobi nude mogućnost gledanja televizije, posjeduju mini kuhinju, frižider, sudoper, itd.