Država Njemačka
Klijent CSI GmbH
Godina 2018.
Povratak na listu

Za klijenta CSI GmbH iz Njemačke proizvedeni su EUROSTANDARD objekti koji imaju funkciju uredskih prostora sa sanitarnim prostorom, a zbog posebnih zahtjeva naručitelja montirani su na povišenoj čeličnoj konstrukciji.