Država Švicarska
Klijent -
Godina -
Povratak na listu

EUROmodul know-how sažet je u inženjerstvu i proizvodnji PREMIUM modularnog objekta - dječjeg vrtića.

Modularni dječji vrtić sastavljen je na lokaciji u Švicarskoj iz različitih dimenzija modula: 6 m i 7,2 m dužine s ukupnom površinom od 400 m2. Interijer se sastoji od četiri učionice, tri sanitarna korisnička prostora, spavaonica, kuhinje i igraonica.
EUROmodul PREMIUM modularni objekti su visoko energetski učinkoviti, izrađeni od visoko kvalitetnih materijala.