Država Hrvatska
Klijent OiV (odašiljači i veze)
Godina 2019.
Povratak na listu

Izradili smo dva tehnička kontejnera u Eurostandard izvebi s atikom i dvostrešnim krovom.

Objekti su namjenjeni za smještaj telekomunikacijske opreme te smješteni na otoku Krku.