Država Hrvatska
Klijent Razni
Godina 2017.
Povratak na listu

SANITARIJE PO ZAHTJEVU KUPACA

Pošto se većina sanitarnih objekata ili kabina izrađuje prema individualnom zahtjevu, često imaju individualnu specifikaciju ili se postavljaju na specifičnu lokaciju, zbog toga postoje ograničene mogućnosti šta se može napraviti, optimizirati ili promijeniti.