Država Hrvatska
Klijent -
Godina -
Povratak na listu

Prema zahtjevu klijenta za rješenjem instalacije javnog WC-a na lokaciji bez mreže pitke vode i kanalizacije, EUROmodul je proizveo i montirao javnu sanitariju s vakuum sistemom. Vakuumska javna sanitarija montirana je na pristaništu, trajektnoj luci Stinica - otok Rab.