Država Hrvatska
Klijent Grad Rijeka
Godina -
Povratak na listu

Deset obostranih reklamnih ploča proizvedeno je i isporučeno za Grad Rijeku.
Reklamne površine dimenzija su 150 x 120 cm i osvijetljene pomoću akumulirane solarne energije sustavom fotonaponskih panela i foto ćelija.
Plakatiranje se vrši slično kao i na našim City Light reklamnim vitrinama. Kućišta su visoka ukupno 2,5 m i posjeduju dva LED reflektora, svaki sa svoje strane za osvjetljavanje reklamnih površina.