Država Hrvatska
Klijent OiV (odašiljači i veze)
Godina 2019.
Povratak na listu

EUROmodul je izgradio dva tehnička kontejnera u EUROSTANDARD izvedbi s atikom i dvostrešnim krovom.
Objekti su namijenjeni za smještaj telekomunikacijske opreme te smješteni na otoku Krku.