Država Hrvatska
Klijent Zaton Holiday Resort
Godina 2017.
Povratak na listu

Za potrebe Zaton Holiday Resort turističkog kampa, EUROmodul je projektirao, proizveo i montirao model montažne biljetarnice za novoizgrađeni Miniature Golf i Felt Golf teren, u sklopu activity parka Zaton Holiday Resorta koji je „Turisthotelov“ najkvalitetniji kamp u Hrvatskoj.