Država Hrvatska
Klijent The island of Krk
Godina 2016.
Povratak na listu

EUROmodul je proizveo i isporučio urbanu opremu za potrebe rekonstrukcije rive u Njivicama na otoku Krku. Riva u Njivicama opremljena je klupama sa sjedištem od kvalitetnog drva, klupom model 237 te sa samogasivom pepeljarom izrađenom od nehrđajućeg čelika AISI 304. Ulični namještaj izrađen je od vruće cinčanog čelika, praškasto bojenog (plastifikacija) u RAL boju po izboru naručitelja.